Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Επανάληψη Ενότητας "η Πειθώ"

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κυπριακής ΔημοκρατίαςΣάββατο, 23 Απριλίου 2011

Καλή Ανάσταση!


Οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν.
Καλή Ανάσταση,
Χρόνια Πολλά
και
Καλή Επιτυχία

Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

Άσκηση στη Νεοελληνική Γλώσσα«Το ανθρωπιστικό ιδανικό»

Όπως το κάθε άτομο χρειάζεται ένα σκοπό στη ζωή του για να πάρει νόημα η ζωή αυτή, για να συντονίζει όλες του τις προσπάθειες προς μια ενιαία κατεύθυνση και να το βοηθά εντείνοντας τις δυνάμεις του να γίνεται ολοένα καλύτερο, το ίδιο και ένας ολόκληρος λαός. Αλλιώς, άτομο και λαός αφήνονται στην τύχη και ζουν ζωή της στιγμής, χωρίς προοπτική και ελπίδα για πρόοδο πραγματική. Όπως όμως στο άτομο ο σκοπός της ζωής του είναι δυναμογόνος όταν πηγάζει από μέσα του, από τις δικές του ανάγκες και δυνατότητες, έτσι και για το λαό. Κι αυτόν μπορεί να τον συγκινήσει και να τον εμπνεύσει μονάχα ένα ιδανικό που ριζώνει στο δικό του χώμα και στη δική του φυσική ζωή. Ιδανικό δηλαδή που πηγάζει από την ιστορία του και τη ζωντανή του παράδοση, που ταιριάζει με τη ψυχολογία του, με τον τόπο του και τις ανάγκες που δημιουργεί.
Τέτοιο ιδανικό βγαλμένο μέσα από το ελληνικό χώμα και την ιστορία του λαού του είναι ο ανθρωπισμός. Ανθρωπισμός θα ειπεί να πλάθομε ανθρώπους με γερό και ωραίο σώμα, με καθαρό στοχαστικό νου, με δυνατή θέληση και σεβασμό και αγάπη στους συνανθρώπους τους. Ανοιχτομάτες που είναι σε θέση να κρίνουν οι ίδιοι υπεύθυνα όσα προβλήματα τους παρουσιάζει η ατομική και ομαδική ζωή τους, χωρίς να παρασύρονται σαν άβουλη αγέλη από τον πρώτο δυνατό ή δημαγωγό της ημέρας. ανθρώπους ικανούς να εξασφαλίζουν οι ίδιοι με την προσωπική τους εργασία τους υλικούς όρους της ζωής τους, όσοι χρειάζονται για να κρατιέται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να καταφάσκουν ελεύθερα τις δεσμεύσεις που επιβάλλει η ομαλή συμβίωση με τους συνανθρώπους τους και η προκοπή τους· ικανούς να οργανώσουν τη ζωή της λαϊκής ολότητας όπου ανήκουν έτσι, που και τα άτομα και η ολότητα να προκόβουν και να καλυτε­ρεύουν όλο και περισσότερο το επίπεδο της υλικής και πνευματικής τους ζωής· για την προκοπή της να μη ρίχνουν την ευθύνη σε άλλους ή και στην τύχη, παρά να νιώθουν τον εαυτό τους όχι μόνο συνυπεύθυνο με τους φυσικούς ηγέτες αλ­λά και ως τον κυρίως υπεύθυνο· να βάζουν γι' αυτή κάθε δυνατή προσπάθεια, δίνοντας οι ίδιοι την κατεύθυνση και υπερνικώντας εσωτερικές και εξωτερικές αντίθετες δυνάμεις, και να είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν γι' αυτή όχι μόνο την ησυχία και τη βολή τους παρά στην ανάγκη και τη ζωή τους την ίδια. Ανθρώ­πους δηλαδή που έχουν υψωθεί από το ζωικό στο ανθρώπινο επίπεδο. Που έχουν δουλέψει μέσα τους όσο γίνεται το ανθρώπινο βάθος και που πραγματι­κά ελεύθεροι στέκουν μοίρα στη μοίρα τους.
Ανθρωπισμός δε θα ειπεί ισοπέδωση των ατόμων σε μια πολιτεία. Ο κάθε πολίτης έχει βέβαια δικαίωμα να ζήσει και ν' αναπτύξει ελεύθερα τον εαυτό του μέσα στα όρια που επιβάλλουν σε όλους οι δεσμεύσεις για την ομαλή ομα­δική συμβίωση ενός λαού και την προκοπή του· να τον αναπτύξει μάλιστα σύμφωνα με το φυσικό του, γιατί μόνον έτσι μπορεί και τον ψυχικό του κόσμο να δουλέψει βαθύτερα και στην πιο μεγάλη απόδοση να φτάσει. Από την άπο­ψη δηλαδή του δικαιώματος για τη συντήρηση και την ελεύθερη ανάπτυξη της υλικής και πνευματικής τους ζωής όλοι είναι ίσοι. Η ισότητα όμως αυτή δεν εξαφανίζει τις φυσικές διαφορές ανάμεσα στα άτομα, διαφορές και ως προς την ψυχοσύσταση και ως προς τις ικανότητες και τη δυναμικότητα του καθε­νός. Αναγκαία συνέπεια των διαφορών αυτών σε μια πολιτεία καλά οργανω­μένη είναι ο καθένας να παίρνει μέσα σ' αυτή τη θέση που του έχει ορίσει το φυσικό του και όχι η κοινωνική και οικονομική θέση του σπιτιού του, και στις
ηγετικές θέσεις σε όλους τους κλάδους της δημόσιας ζωής ν’ ανεβαίνουν εκεί­νοι που πραγματικά αξίζουν γι' αυτές. Συνέπεια δηλαδή είναι η σωστή ιεραρ­χία των προσωπικών αξιών, ιεραρχία που όχι μόνο θ' αναγνωρίζει ο κάθε πολί­της, παρά θα βοηθά και στο στήσιμο της.           
Όπως τα άτομα διαφέρουν μεταξύ τους, έτσι και οι λαοί. Τις διαφορές αυ­τές δεν τις αρνείται το ανθρωπιστικό ιδανικό, αρνείται όμως το χωρισμό των λαών σε λαούς κυρίων και λαούς σκλάβων ή λαούς που πρέπει να εξοντωθούν. Γι' αυτό όλοι οι λαοί έχουν την ανθρώπινή τους αξία, την αξία του ανθρώπου, και όλοι έχουν το ίδιο δικαίωμα να ζήσουν ανθρωπινά και ν' αναπτύξουν τον εαυτό τους ελεύθερα. Αλλά κι εδώ εννοούμε την ελευθερία μέσα στα όρια που ορίζουν όσες δεσμεύσεις επιβάλλει σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη αυτό το ίδιο ανθρωπιστικό ιδανικό. η ελεύθερη μάλιστα ανάπτυξη τους πλουτίζει ποικιλό­τροπα και υψώνει τη ζωή γενικά της ανθρωπότητας και τον πολιτισμό της. Α. Δελμούζος

Α1       Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις).             Μονάδες 25

Β1       Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 80 έως 100 λέξεων το περιεχόμενο του παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου:  «…η ελεύθερη μάλιστα ανάπτυξη (των λαών) τους πλουτίζει ποικιλό­τροπα και υψώνει τη ζωή γενικά της ανθρωπότητας και τον πολιτισμό της»   Μονάδες 12

Β2       Να εντοπίσετε τον τρόπο ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.        Μονάδες 08

Β3       «Όπως τα άτομα διαφέρουν… της ανθρωπότητας και τον πολιτισμό της» Να βρείτε τις διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις που διασφαλίζουν τη συνοχή της τελευταίας παραγράφου του κειμένου και να εξηγήσετε τι δηλώνει καθεμία από αυτές.    Μονάδες 05

Β4       κατεύθυνση, προοπτική, συγκινήσει, παράδοση, δημιουργεί: να σχηματίσετε δυο νέες σύνθετες λέξεις για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις, χρησιμοποιώντας μόνο το β’ συνθετικό τους.      Μονάδες 10

Γ1.       «Όπως τα άτομα διαφέρουν μεταξύ τους, έτσι και οι λαοί. Τις διαφορές αυ­τές δεν τις αρνείται το ανθρωπιστικό ιδανικό, αρνείται όμως το χωρισμό των λαών σε λαούς κυρίων και λαούς σκλάβων ή λαούς που πρέπει να εξοντωθούν». (Α. Δελμούζος)
Ποιες είναι οι διαφορές που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των λαών και πώς συντελούν στην ποιοτική αναβάθμιση του σύγχρονου κοσμοπολιτισμού;
Πιστεύετε ότι ισχύει σήμερα η διάκριση σε λαούς κυρίων και λαούς σκλάβων, η οποία πιστοποιεί και την απουσία του ανθρωπιστικού ιδανικού;
Να αναπτύξετε τις απόψεις σας για τα παραπάνω σε ένα άρθρο 500-600 λέξεων που θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο.              Μονάδες 40

Ενδεικτικές απαντήσεις  σταδιακά ακολουθούν
 Α1 Η περίληψη
Το θέμα:
Ένας λαός, όπως και κάθε άτομο, έχει ανάγκη από ένα ιδανικό το οποίο να προέρχεται από την πολιτισμική κληρονομιά του.
[ή: η αξία των ιδανικών τόσο για τα άτομα όσο και για τους λαούς...]

Το περιεχόμενο των παραγράφων:
1η         Ένας λαός, όπως και κάθε άτομο, έχει ανάγκη από ένα ιδανικό το οποίο να προέρχεται από την πολιτισμική κληρονομιά του
2η         Ιδανικό των Ελλήνων είναι το ανθρωπιστικό, που επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός ανθρώπου ο οποί­ος έχει αναπτύξει πολύπλευρα τις σωματικές, πνευματικές και ψυχικές δυνάμεις, την ηθική και κοινωνική του συνείδηση, ενώ προοδεύει στον υλικό και πνευματικό βίο.
3η         Ο ανθρωπισμός προβάλλει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και την ισότητα, αναγνωρίζει όμως τις διαφορές και τις ιδιαίτερες ικανότητες κάθε ατόμου και επι­τρέπει την ανάδειξη των άξιων στα αξιώματα της κοινωνίας.
4η         Στο επίπεδο των λαών, αναγνωρίζει τις διαφορές τους, προβάλλοντας όμως την αξία, το δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης και το σεβασμό κάθε λαού, ως παράγοντες ανάπτυξης του αν­θρώπινου πολιτισμού.

Πρόταση περίληψης
Ο δοκιμιογράφος υποστηρίζει ότι ένας λαός, όπως και κάθε άτομο, έχει ανάγκη από ένα ιδανικό το οποίο να προέρχεται από την πολιτισμική κληρονομιά του. Ιδανικό των Ελλήνων είναι το ανθρωπιστικό, που επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός ανθρώπου ο οποί­ος έχει αναπτύξει πολύπλευρα τις σωματικές, πνευματικές και ψυχικές δυνάμεις, την ηθική και κοινωνική του συνείδηση, ενώ προοδεύει στον υλικό και πνευματικό βίο. Ο ανθρωπισμός προβάλλει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και την ισότητα. Ωστόσο αναγνωρίζει τις διαφορές και τις ιδιαίτερες ικανότητες κάθε ατόμου και επι­τρέπει την ανάδειξη των άξιων στα αξιώματα της κοινωνίας. Αντίστοιχα, στο επίπεδο των λαών, αναγνωρίζει τις διαφορές τους, προβάλλοντας όμως την αξία, το δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης και το σεβασμό κάθε λαού, ως παράγοντες ανάπτυξης του αν­θρώπινου πολιτισμού.        [λ.119]

B1       Η ελευθερία αποτελεί τη σημαντικότερη προϋπόθεση της προόδου όχι μόνο ενός λαού, αλλά ολόκληρης της ανθρωπότητας. Η ελεύθερη ανάπτυξη κάθε λαού δίνει τη δυνατότητα να διατηρεί και να καλλιεργεί τα δικά του πολιτιστικά στοι­χεία, τη γλώσσα, την τέχνη και γενικά την παράδοση του και να προσφέρει στον παγκόσμιο πολιτισμό τις αξίες και τα επιτεύγματα του. Έτσι, ενισχύεται η πολιτι­στική ποικιλία, αποφεύγεται η ομοιομορφία και η τυποποίηση και εξασφαλίζεται η ισότιμη ανάπτυξη και ευδοκίμηση όλων.

B2       Η παράγραφος αναπτύσσεται με αναλογία κυριολεκτική. «Όπως το κάθε άτομο χρειάζεται ένα σκοπό στη ζωή του... έτσι και ένας ολόκλη­ρος λαός» και «Όπως όμως στο άτομο ο σκοπός της ζωής του... έτσι και για το λαό».
  

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Προγραμματισμός«Πρόγραμμα μαθημάτων»
από Δευτ. 11 Απριλίου έως Παρ. 15 Απριλίου 2011


Τμήμα

Περιεχόμενο/Θέμα


Πότε;

Γ4
«Διόρθωση» - σχολιασμός των ερωτήσεων της άσκησης [εξομοίωση] στη  Νεοελληνική Γλώσσα

Δ.11/4/4η ώρα

Γ4


Ένα τελευταίο κείμενο Ν. Λογοτεχνίας

Δ.11/4/5η ώρα

Γ1
Μεσσιανισμός, Έκφραση – Έκθεση Γ’ Λυκείου, Γ’ Λυκείου σελ. 250 κ.ε.

Τρ.12/4//3η ώρα

Γ1
Παιδεία δύναμις θεραπευτική ψυχής, Έκφραση – Έκθεση Γ’ Λυκείου, Γ’ Λυκείου σελ. 260 κ.ε.

Τ.13/4/5η ώρα

Γ1
«Διόρθωση» - σχολιασμός των ερωτήσεων της άσκησης [εξομοίωση] στη  Νεοελληνική Γλώσσα

Π. 14/4/4η ώρα

Γ1

Ένα τελευταίο κείμενο Ν. Λογοτεχνίας


Π. 14/4/5η ώρα

Γ4
Παιδεία δύναμις θεραπευτική ψυχής, Έκφραση – Έκθεση Γ’ Λυκείου, Γ’ Λυκείου σελ. 260 κ.ε.

Π. 14/4/6η ώρα

Γ4
Ασκήσεις ανάπτυξης παραγράφου
Π. 15/4/3η ώρα
Φέρτε τα κείμενα της «Έκθεσης» που ολοκληρώσατε σπίτι
Η «διόρθωση» αναγκαστικά αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2011


Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2010 – 2011 στις 10 Μαΐου 2011
             
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ
12 - 5 - 2011
-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
14 - 5 - 2011
-ΒΙΟΛΟΓΙΑ
-ΦΥΣΙΚΗ
-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
-ΙΣΤΟΡΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
16 - 5 - 2011
-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ
18 - 5 - 2011
-ΙΣΤΟΡΙΑ
-ΒΙΟΛΟΓΙΑ
-ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 20 - 5 - 2011
-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

-ΦΥΣΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
23 - 5 - 2011
-ΛΑΤΙΝΙΚΑ
-ΧΗΜΕΙΑ
-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ
25 - 5 - 2011
-ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


 Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών Λυκείων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

Διαθεματικότητα


Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης

Πηγή:
Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης: Από τη φιλοσοφία στην εφαρμογή
Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03
www.p-theodoropoulos.gr

Ως διαθεματική προσέγγιση της γνώσης ορίζεται η πολύπλευρη διερεύνηση και μελέτη ενός θέματος με τη συμμετοχή και το συντονισμό πολλών γνωστικών αντικειμένων.

Από παιδαγωγική άποψη η διαθεματικότητα είναι σημαντική, διότι αποσκοπεί στη σφαιρική καλλιέργεια των μαθητών, αφού καλλιεργεί δεξιότητες και ικανότητες, όπως:
 • τη δεξιότητα της χρήσης ποικίλων πηγών πληροφόρησης,
 • τη δεξιότητα της επικοινωνίας (γραπτός και προφορικός λόγος, επιχειρηματολογία, διάλογος κλπ.),
 • τη δεξιότητα της εφαρμογής μαθηματικών εννοιών στην καθημερινή ζωή,
 • τη δεξιότητα της συνεργασίας,
 • την ικανότητα της επίλυσης προβλημάτων,
 • την ικανότητα της δημιουργικής επινόησης,
 • την ικανότητα της κριτικής επεξεργασίας των πληροφοριών και άλλες.
Με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων γνωστικών αντικειμένων συγκροτείται ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δημιουργείται μια ολιστική αντίληψη της γνώσης, κάτι που χαρακτηρίζει τη διαθεματικότητα. Επίσης γίνεται διασύνδεση των σχολικών μαθημάτων και η σύνδεση της σχολικής γνώσης με την καθημερινή  ζωή. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η αξία όλων των σχολικών μαθημάτων και αυτό, πιστεύω, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό κίνητρο για μάθηση.
Η πραγματοποίηση μιας διαθεματικής εργασίας αρχίζει με την επιλογή του θέματος και τη σύνταξη ενός σχεδίου εργασίας, τελειώνει με τη συγγραφή και παρουσίαση μιας συνθετικής εργασίας και κλείνει με την αξιολόγηση του έργου από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Ως παράδειγμα σχεδίου μιας τέτοιας δραστηριότητας παρουσιάζεται εδώ το σχέδιο μιας διαθεματικής εργασίας, που εκπονήθηκε κατά το σχολικό έτος 2007-08 στο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρίπολης με θέμα: «Το Ευπαλίνειο όρυγμα».
Σχετικά με την εργασία αυτή αναφέρω, ότι οι άξονες πάνω στους οποίους κινηθήκαμε με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα είναι:
 • Πώς πληροφορηθήκαμε την ύπαρξη του ορύγματος; (Αρχαία Ελληνικά)
 • Πού έγινε το όρυγμα αυτό; (Γεωγραφία)
 • Ποιος το κατασκεύασε, πότε και γιατί;  (Ιστορία)
 • Πώς κατασκευάστηκε;  (Τεχνολογία)
 • Πώς ο Ευπαλίνος υπολόγισε το μήκος του ορύγματος πριν τη διάνοιξη και πώς συναντήθηκαν τα δύο άκρα;  (Μαθηματικά)
 • Σήμερα πώς κατασκευάζονται οι σήραγγες και ποιες μεγάλες σήραγγες έχουν κατασκευαστεί; (Γεωγραφία, Τεχνολογία)
Επίσης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που αναφέρουν οι μαθητές στην αξιολόγησή τους, οι μαθητές χαίρονται το νέο περιβάλλον που δημιουργείται (ερευνητικό, βιωματικό, δημιουργικό κλπ.), το οποίο μετατρέπει το χώρο του σχολείου σε χώρο χαράς, δημιουργίας και έκφρασης, απομακρύνοντας κάθε στείρα απομνημόνευση. Αυτό, ίσως αλλάξει (προς το καλύτερο) τη στάση ορισμένων μαθητών απέναντι στο σχολείο και τη γνώση γενικότερα.

ΑνακοίνωσηΑνακοίνωση

«Διόρθωση» γραπτών προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων Νεοελληνικής Γλώσσας και παρουσίαση υλικού:
Γ4 - Δευτέρα 11.4.2011 4η ώρα
Γ1 – Πέμπτη 14.4.2001 4η ώρα

Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

Προγραμματισμός«Πρόγραμμα μαθημάτων»
από Δευτ. 4 Απριλίου έως Παρ. 8 Απριλίου 2011


Τμήμα

Περιεχόμενο/Θέμα


Πότε;

Γ4
Αλέξανδρου Δελμούζου, Παιδεία και Εθνική μόρφωση, Έκφραση – Έκθεση Γ’ Λυκείου, Γ’ Λυκείου σελ. 235 - 242


Δ.4/4/4η ώρα

Γ4


Στρατής Τσίρκας, Αριάγνη

Δ.4/4/5η ώρα

Γ1

Γλώσσα της εξουσίας και γλώσσα της παιδείας, Έκφραση – Έκθεση Γ’ Λυκείου, Γ’ Λυκείου σελ.220 – 224

Τρ.5/4//3η ώρα


Γ1

Γιώργου Σεφέρη, Ομιλία στη Στοκχόλμη
Έκφραση – Έκθεση Γ’ Λυκείου, Γ’ Λυκείου σελ.232 – 234 Επίσης: Παρουσίαση και σχολιασμός ασκήσεων και θεμάτων από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γ' Λυκείου 2000-2010


Τ.6/4/5η ώρα

Γ1

Αλέξανδρου Δελμούζου, Παιδεία και Εθνική μόρφωση, Έκφραση – Έκθεση Γ’ Λυκείου, Γ’ Λυκείου σελ. 235 - 242

Π. 7/4/4η ώρα

Γ1


Στρατής Τσίρκας, Αριάγνη

Π. 7/4/5η ώρα


Γ4

Εθνική αγωγή και Ολοκληρωτισμός, Έκφραση – Έκθεση Γ’ Λυκείου, Γ’ Λυκείου σελ. 243 – 249
Επίσης: Παρουσίαση και σχολιασμός ασκήσεων και θεμάτων από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γ' Λυκείου 2000-2010


Π. 7/4/6η ώρα

Γ4
Μεσσιανισμός, Έκφραση – Έκθεση Γ’ Λυκείου, Γ’ Λυκείου σελ. 250 κ.ε.
Π. 8/4/3η ώρα
Φέρτε τα κείμενα της «Έκθεσης» που ολοκληρώσατε σπίτι


Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

«Ημερολόγια» μαθημάτων


Παρασκευή 1 Απριλίου 2011/Γ4

Γιώργου Σεφέρη, Ομιλία στη Στοκχόλμη
Έκφραση – Έκθεση Γ’ Λυκείου, Γ’ Λυκείου σελ.232 - 234
Επίσης: Παρουσίαση και σχολιασμός ασκήσεων και θεμάτων από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γ' Λυκείου 2000-2010

Πληροφορική - Νέες Τεχνολογίες - Διαδίκτυο


Με αφορμή τα κείμενα του σχολικού βιβλίου της Γλώσσας  για την Πληροφορική, τις Νέες Τεχνολογίες και το Διαδίκτυο (σελ. 183-199) «εθελοντές» μαθητές ανέλαβαν και παρουσίασαν στην τάξη διάφορες «όψεις» του θέματος. Συμφώνησαν επίσης για την ανάρτηση του υλικού στο blog του μαθήματος
 Οι υπόλοιποι τους ευχαριστούμε.

Διαδίκτυο και Παραβατικότητα
[μαθητής του Γ4]
Τον 21ο αιώνα με αφορμή την ανακάλυψη και τη χρήση του Διαδικτύου ένα νέο είδος εγκλήματος άρχισε να εμφανίζεται και να λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, το ονομαζόμενο διαδικτυακό έγκλημα (cybercrime-internet crime).
Επικοινωνία μέσω Διαδικτύου με σκοπό την αποπλάνηση
Οι νεαροί χρήστες του διαδικτύου απειλούνται από το ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο του “grooming". Με τον όρο αυτό περιγράφονται όλες εκείνες οι διαδικασίες, με τις οποίες ένας ενήλικας προσποιείται κάποιον άλλο μικρότερης ηλικίας, για να προσελκύσει παιδιά και να έρθει σε επαφή μαζί τους στο φυσικό κόσμο, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση ή/και κακοποίηση. Η επικοινωνία αυτή μεταξύ του ενήλικα και του παιδιού διαρκεί αρκετά, μέχρι το παιδί να νοιώσει ασφάλεια και να δείξει εμπιστοσύνη στον ενήλικα.
Ηλεκτρονικός εκφοβισμός
Μια ανερχόμενη απειλή είναι το "cyberbullying" (ηλεκτρονικός εκφοβισμός). Με τον όρο αυτό περιγράφεται ένα σύνολο ενεργειών, που διαπράττονται συχνά από παιδιά, με σκοπό να εκφοβίσουν συνομηλίκους τους. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα αυτά χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες (σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κινητή τηλεφωνία) με τέτοιο τρόπο ώστε να τραυματίζουν ψυχολογικά συνομήλικους τους, στέλνοντας υλικό (φωτογραφίες, video) σε μια ευρύτερη κοινωνική ομάδα και χλευάζοντας τους.
Παιδική πορνογραφία
Είναι ευρέως γνωστό ότι η παιδική πορνογραφία είναι παράνομη και υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις. Η έννοια της παιδικής πορνογραφίας καθορίζεται νομικά με διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα. Ο ελάχιστος ορισμός που δίνεται στον όρο, είναι μία φωτογραφία η οποία παριστάνει ένα παιδί να λαμβάνει μέρος ή να παρουσιάζεται ότι λαμβάνει μέρος σε σεξουαλικές δραστηριότητες. Ορισμένες νομοθετικές διαφορές είναι εάν η κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι ποινικό αδίκημα ή όχι, κατά πόσο ένα αληθινό παιδί χρησιμοποιήθηκε στη φωτογραφία και εάν οι «πειραγμένες εικόνες» είναι όντως μέρος του παιδικού πορνογραφικού υλικού.
Η νεανική παραβατικότητα στο Internet
Έφηβοι εκβιάζουν και εκβιάζονται, διοχετεύουν φωτογραφίες και video συμμαθητών τους με προσβλητικό και παράνομο περιεχόμενο, εντάσσονται σε ρατσιστικές και άλλες παράνομες οργανώσεις, μπαίνουν σε σελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο, διαδικτυακά καζίνο και παράνομα στοιχήματα. Δυστυχώς τα παιδιά είναι απροστάτευτα από όλους αυτούς τους κινδύνους και τις απειλές, καθώς δεν έχουν την κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου.

Νέες Τεχνολογίες και Ανισότητες
[μαθήτρια του Γ4]
Τα φαινόμενα κοινωνικής ανισότητας που εμφανίζονται στις ελληνικές πόλεις έχουν ως αιτία -ή έστω ενισχύονται από- τη διείσδυση της νέας τεχνολογίας στην οικονομία, την εργασία και τις καθημερινές αστικές συναλλαγές. Κύρια αιτία για τη σχέση αυτή αποτελεί η άνιση κατανομή των υποδομών της νέας τεχνολογίας, των προϊόντων της και της γνώσης για τη χρήση τους, που ενισχύεται από τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση των υποδομών. Η δυνατότητα ή μη σύνδεσης στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα καθώς και η γνώση ή η άγνοια για τη χρήση τους χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους και τους τόπους μέσα στην πόλη, προσφέροντας, ή αντίστοιχα στερώντας, ευκαιρίες.
Μέσα από τη διαδικασία αυτή, η νέα τεχνολογία προωθεί φαινόμενα επαγγελματικής πόλωσης, κοινωνικής πόλωσης και κοινωνικού διαχωρισμού που επεκτείνονται από τον πραγματικό στον εικονικό χώρο. Δεν πρόκειται για αντανάκλαση των φαινομένων του πραγματικού στον εικονικό χώρο ή το αντίστροφο, αλλά για μια σχέση διαρκούς αλληλεπίδρασης που τελικά ενισχύει περαιτέρω τα πολωτικά φαινόμενα. Για τους λόγους αυτούς, «η μελλοντική αλλά και η σύγχρονη πόλη μοιάζει έντονα πολωμένη και άδικη, τόπος που κυριαρχείται από ακραίες ανισότητες που υποστηρίζονται από τη χρήση της τηλεματικής από τους τεχνοκράτες, με στόχο τη διατήρηση της ισχύος τους». Η υφιστάμενη κατανομή της χρήσης των προϊόντων νέας τεχνολογίας στις επιμέρους κοινωνικές ομάδες και η παρατηρούμενη διαστική και ενδοαστική ανισότητα στην πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές μειώνουν τα περιθώρια για αισιόδοξες προβλέψεις. Η αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και η σταδιακή εμπορευματοποίηση του διαδικτύου ενισχύουν περαιτέρω την απαισιόδοξη πρόβλεψη για μια πόλη πολωμένη και άνιση. Φαίνεται ότι η πολυσυζητημένη «κοινωνία της πληροφορίας» έχει τελικά κληρονομήσει από τη βιομηχανική κοινωνία τα στοιχεία της ανισότητας, πολλαπλασιάζοντάς τα.

Η πληροφορική στην εκπαίδευση
[ της Ε.Σ. του Γ4]

Πληροφορική: Η επιστήμη της πληροφόρησης. Σύνολο μεθόδων για τη συλλογή, διαλογή, απομνημόνευση, μετάδοση και χρησιμοποίηση πληροφοριών που επεξεργάζονται αυτόματα, με βοήθεια προγραμμάτων, σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Η εισαγωγή και η ενσωμάτωση της πληροφορικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα κάθε σύγχρονης κοινωνίας και διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην ανταγωνιστική Κοινωνία της Πληροφορίας.
 • Ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης πρέπει να αναπροσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις της κοινωνίας.
 • Η εκπαίδευση μπορεί να χρησιμοποιήσει, εντάσσοντας στους μηχανισμούς της, τον ίδιο τον υπολογιστή είτε ως εργαλείο διδασκαλίας, είτε ως επικοινωνιακό μέσο.
 • Οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε πολλές πηγές για κάποιο θέμα μέσα στο πλανητικό χωριό.
 • Υπάρχει η δυνατότητα της τηλεδιάσκεψης κατά την οποία μπορούν οι μαθητές να επικοινωνήσουν με άλλα σχολεία για μια αμφίδρομη και απτή ανταλλαγή ιδεών και πολιτισμών.
 • Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με ειδικές ανάγκες, ‘ώστε να δοθεί η ευκαιρία για απασχόληση και πνευματική δημιουργία.
 • Δημιουργία ιστοσελίδων και εκπαιδευτικών κόμβων. Έτσι τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις ιδέες τους ή να γίνουν αποδέκτες διαφορετικών απόψεων από άλλα παιδιά ενισχύοντας τις ανταλλαγές ιδεών.
 • Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δε θα πρέπει να μετεξελιχθεί σε ένα μηχάνημα που θα υποκαταστήσει το δάσκαλο, αλλά σε ένα εποπτικό και επικοινωνιακό, σύγχρονο μέσο που συναρπάζει τους μαθητές και θα αλλάξει το ρόλο του δασκάλου μετατρέποντάς τον από μεταδότη γνώσεων σε συντονιστή, οργανωτή και υποστηριχθεί της μάθησης.