Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Ανακοίνωση


Για το σχολικό έτος 2011-2012
δημιουργήθηκε νέο ιστολόγιο 
για τη Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Λυκείου
στη διεύθυνση:

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Ανακοίνωση


Το "ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ" 
αντίθετα με  ό,τι υπόσχεται,
δε θα αδειάσει για κάποιο διάστημα το περιεχόμενό του,
γιατί εξυπηρετεί την επιμόρφωση του διαχειριστή του
στο ΠΑ.Κ.Ε. Θεσσαλίας.
Αποτελεί μέρος κάποιων δραστηριοτήτων και έτσι θα "ζήσει" μέχρι τα τέλη της χρονιάς.

Για τις ανάγκες της τάξης θα κατασκευαστεί ένα άλλο ιστολόγιο που θα ανακοινωθεί
(θα υπάρξει σύνδεσμος)