Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

Θεματικοί Κύκλοι: Παιδεία - Εκπαίδευση


«Ενδιαφέροντα» ερωτήματα που προκαλούν τα κείμενα της ενότητας 12. Παιδεία Εκπαίδευση των Θεματικών Κύκλων:

  • Γιατί, κατά τη γνώμη σας, δεν πρέπει να αδιαφορεί κανείς για τη μόρφωσή του; Εσείς τι κάνετε ώστε να αισθάνεστε ότι δεν αδιαφορείτε για τη μόρφωσή σας; [σελ. 273]
  • Ποιους σκοπούς πραγματοποιεί ο άνθρωπος με τη μάθηση και πως τελικά ο ένας συμπληρώνει και εξασφαλίζει τον άλλο; Πώς φτάνει ο άνθρωπος στην ουσιαστική μάθηση; [σελ. 277]
  • Ποιο το περιεχόμενο της έννοιας «παιδεία»; Ποιες είναι οι μορφές παιδείας; [σελ. 278]
  • Τι αναζητούν οι νέοι που δεν τους το προσφέρει το σχολείο; Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής εκπαίδευσης αποτελούν στοιχεία του παρελθόντος ή διατηρούν ακόμη την ισχύ τους στο σημερινό σχολείο; [σελ.280]
  • Αποτελεί η τιμωρία παιδαγωγικό τρόπο; Νομίζετε ότι υπάρχουν άλλες πιο αποτελεσματικές μέθοδοι; [σελ. 282]
  • Ποιο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης σήμερα; Ποια η αναγκαιότητα μιας ευρύτερης παιδείας; [σελ. 289]

Δεν υπάρχουν σχόλια: