Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Η Οργάνωση του δοκιμίου


Η οργάνωση του δοκιμίου
Το δοκίμιο παρουσιάζει μια ποικιλία μορφών ως προς την οργάνωση. Άλλα δοκίμια έχουν αυστηρότερη λογική οργάνωση, ενώ άλλα έχουν πιο ελεύθερη οργάνωση και σε άλλα πάλι η οργάνωση είναι μάλλον συνειρμική. Τα δοκίμια που οργανώνονται λογικά προσεγγίζουν περισσότερο τον επιστημονικό λόγο, ενώ τα δοκίμια που έχουν πιο ελεύθερη οργάνωση προσεγγίζουν μάλλον τη λογοτεχνία.


Οργάνωση / Δομή

Αποδεικτικό
ή δοκίμιο Πειθούς
Δοκίμιο με ελεύθερη οργάνωση
ή Στοχαστικό

Λογική οργάνωση

Δομή απόλυτα διακριτή
(Πρόλογος, Κύριο Μέρος, Επίλογος)
Δομή συνειρμική, χωρίς
ξεκάθαρο διάγραμμαΣκοπός
Ο δοκιμιογράφος κρίνει ή προσπαθεί να εκλαϊκεύσει επιστημονικά θέματα, διασαφηνίζοντας κάποια σημεία που δεν είναι κατανοητά, να μεταδώσει γνώσεις φιλτραρισμένες μέσα από τη δική του προσωπικότητα, να πληροφορήσει και τελικά να πείσει

O δοκιμιογράφος περιδιαβάζει ελεύθερα πάνω σε ένα θέμα και εκφράζει τις προσωπικές παρατηρήσεις, εκτιμήσεις και προβληματισμούς του που αντλεί από τη γενική πείρα της ζωής του
Τρόπος πειθούς
Επίκληση στη λογική ή στην αυθεντία
Eπίκληση στο συναίσθημα

Γλώσσα
Κυριαρχεί η αναφορική λειτουργία της γλώσσας
Κυριαρχεί η ποιητική λειτουργία της γλώσσας


Δεν υπάρχουν σχόλια: