Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Δοκίμιο και Άρθρο: διαφορέςΔιαφορές Άρθρου - Δοκιμίου
  • Το άρθρο έχει επικαιρικό χαρακτήρα, κινείται στο χώρο της ερμηνευτικής δημοσιογραφίας ή της επιστήμης και απέχει από τη λογοτεχνία. Αντίθετα, το δοκίμιο κινείται ανάμεσα στην επιστήμη και τη λογοτεχνία ή τη φιλοσοφία.
  • Το άρθρο έχει ύφος απρόσωπο και αντικειμενικό ενώ το δοκίμιο προσωπικό και οικείο.
  • Στο άρθρο κυριαρχεί η αναφορική λειτουργία της γλώσσας. Στο δοκίμιο ευρεία είναι η χρήση της δηλωτικής αλλά και της συνυποδηλωτικής λειτουργίας της γλώσσας.
  • Το άρθρο είναι συνήθως συντομότερο από ένα δοκίμιο.
  • Παρατήρηση: το άρθρο συνήθως τιτλοφορείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: