Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Επιφυλλίδα


Η Επιφυλλίδα
Επιφυλλίδα είναι ένα είδος σύντομου δημοσιογραφικού άρθρου, με θέμα, συνήθως, φιλολογικό, επιστημονικό, καλλιτεχνικό ή πολιτικό και γράφεται από πρόσωπο ειδικό στο θέμα.
Επειδή, συχνά, ο επιφυλλιδογράφος κατά τη διαπραγμάτευση του θέματος προχωρεί σε παρατηρήσεις, σκέψεις διαχρονικού χαρακτήρα και γενικότερου ενδιαφέροντος, γι’ αυτό θεωρείται κείμενο δοκιμιακού χαρακτήρα.
Πολλές φορές η επιφυλλίδα ορίζεται ως σύντομο άρθρο. Τη διακρίνουμε όμως, από αυτό, γιατί δεν έχει τον έντονο επικαιρικό του χαρακτήρα.

Παρατήρηση: Τα όρια επιφυλλίδας και άρθρου είναι δυσδιάκριτα

Δεν υπάρχουν σχόλια: