Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Το θέμα των Πανελληνίων Εξετάσεων στη Ν. Γλώσσα


Η Πανελλήνια ένωση Φιλολόγων (ΠΕΦ)
για το θέμα των Πανελληνίων Εξετάσεων στη Ν. Γλώσσα

I. ΚΕΙΜΕΝΟ
Το κείμενο που δόθηκε στις Πανελλήνιες εξετάσεις είναι διασκευή άρθρου του Π. Μανδραβέλη, δημοσιευμένο στον ημερήσιο τύπο και δόθηκε χωρίς τίτλο. Το θέμα αναφέρεται στο διαδίκτυο και θέτει έναν επίκαιρο προβληματισμό. Το ύφος είναι δημοσιογραφικό, σε ορισμένα σημεία αρκετά απλό και σε άλλα  πιο σύνθετο.

II. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Στην  περίληψη του κειμένου (ερώτηση Α1), κάποια δυσκολία πιθανόν να δημιουργήσει η 2η παράγραφος, λόγω της δομής της (βλέπε ερώτηση Β2.β) και της συσσώρευσης πολλών νοημάτων.
Η ερώτηση Β1 είναι εύστοχη και μπορεί να απαντηθεί εύκολα από τους/τις εξεταζομένους/νες.
Στην ερώτηση Β2.α είναι ευδιάκριτοι δύο τρόποι ανάπτυξης της 2ης παραγράφου.
Η ερώτηση Β2.β ζητά τον σχολιασμό της δομής της 2ης παραγράφου. Όμως, ενώ είναι σαφείς τόσο η θεματική πρόταση όσο και οι λεπτομέρειες/σχόλια, υπάρχει δυσκολία στον εντοπισμό της κατακλείδας: η φράση «Το σημαντικό […] προχωρεί», λόγω του γενικευτικού της χαρακτήρα, πρέπει να θεωρηθεί κατακλείδα. Ωστόσο, μετά από αυτήν προστίθεται η περίοδος «Εξάλλου[…] Αφρική», η οποία συνδέεται λογικά με τα σχόλια  που προηγούνται της κατακλείδας.
 Τα ζητούμενα της ερώτησης Β3.α και β μπορούν εύκολα να απαντηθούν από τους/τις εξεταζὀμενους/νες, οι οποίοι πρέπει αφενός να εκτιμήσουν τη χρήση των εισαγωγικών στα συγκεκριμένα παραδείγματα και αφετέρου να εντοπίσουν και να καταγράψουν πέντε (5) παραδείγματα μεταφορικής λειτουργίας της γλώσσας, από τα οποία υπάρχουν αρκετά στο κείμενο.
Με την ερώτηση Β4. α και β ελέγχονται στοιχειώδεις ικανότητες των εξεταζόμενων, σχετικά με τον εντοπισμό των συνώνυμων και αντώνυμων των συγκεκριμένων λέξεων.

III. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Η παραγωγή γραπτού λόγου εστιάζει σε συγκεκριμένο προβληματισμό σχετικά με το θέμα του διαδικτύου που εντάσσεται στη διδακτέα ύλη. Προσδιορίζεται το επικοινωνιακό πλαίσιο και τα δύο ζητούμενα είναι με σαφήνεια διατυπωμένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: