Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Τα ρηματικά πρόσωπα

Ρηματικά πρόσωπα
Το α' ενικό
Εκφράζει: υποκειμενικότητα
Χρησιμοποιείται:

  • όταν ο συγγραφέας θέλει να διαχωρίσει τη θέση του για κάποιο θέμα ή
  • να τονίσει τη συμβολή του σε αυτό
  • δίνει εξομολογητικό τόνο στο κείμενο (ημερολόγιο, στοχαστικό δοκίμιο) και αμεσότη­τα.

Το α' πληθυντικό:
Χρησιμοποιείται:

  • όταν ο συγγραφέας εντάσσει και τον εαυτό του σε ένα σύνολο ανθρώπων και συμμερίζεται απόψεις που έχουν άλ­λοι
  • δίνει  αμεσότητα και οικειότητα
  • διευκολύνει την επικοινωνία του συγγραφέα με τον αναγνώστη.


Το β’ πρόσωπο
Το β' ενικό και το β' πληθυντικό είναι τα πρόσωπα του διαλόγου, γι' αυτό δίνουν δραματικότητα (θεατρικότητα) στο λόγο, παραστα­τικότητα, αμεσότητα και ζωντάνια.
Το β' ενικό εκφράζει οικειότητα (επιστολή σε φιλικό πρόσωπο)
Το β' πληθυντικό εκφράζει επι­σημότητα, τυπικότητα ή ευγένεια (επιστολή σε πρόσωπο που έχει κάποιο αξίωμα ή μας είναι άγνωστο)

Το γ’ πρόσωπο
Το γ' ενικό και το γ' πληθυντικό εκφράζουν αντικειμενικότητα
προτιμούνται σε αποδεικτικά κείμενα ή στο δημοσιογραφικό λόγο, στην ειδησεογραφία και στην ερμηνευτική δημοσιογραφία (άρθρο και επιφυλλίδα).
Τα ρηματικά πρόσωπα

Δεν υπάρχουν σχόλια: