Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Ενδεικτικές απαντήσεις γραπτής εξέτασης


Παραδείγματα και αναλυτική παρουσίαση στην τάξη


Α: περίληψη
Θέμα: Αυξανόμενα κρούσματα βίας στα παιδιά και στις γυναίκες.

Αναφορές σε έρευνες και σε αποτελέσματα στατιστικών στοιχείων, που αποδει­κνύουν τη βία που υφίστανται τα παιδιά σε διάφορες μορφές.
Φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας απέναντι σε γυναίκες.
Προβολή βίας μέσω των Μ.Μ.Ε. Αποδοχή και παθητική στάση απέναντι στη βία.
Οι άνδρες είναι πολύ πιο βίαιοι από τις γυναίκες.

Β1: Ανάπτυξη παραγράφου
Η κακοποίηση των παιδιών ενδημεί στο κοινωνικό μας σύστημα.
Οι έννοιες:
Κακοποίηση των παιδιών
Ενδημώ: α. (ιατρ.) για λοιμώδη νόσο που εμφανίζεται ως ενδημική σε ορισμένο τόπο [= εμφανίζεται τακτικά ή συνεχώς και προσβάλλει περιορισμένο αριθμό ατόμω] β. (λόγ.) μένω διαρκώς σε ορισμένο τόπο.
Κοινωνικό μας σύστημα = στην κοινωνία σήμερα

Β2:  Εντοπισμός τρόπου ανάπτυξης παραγράφου
Ο τρόπος ανάπτυξης παραγράφου είναι με παραδείγματα. Ο συγγραφέας αναφέρει παραδείγματα από την καθημερινή πραγματικότητα (βομβαρδισμοί, απαγωγές, βιασμοί και φόβοι) καθώς και το παράδειγμα της σαραντάχρονης γυναίκας).

Β3: Εντοπισμός τρόπων πειθούς. Αιτιολόγηση.
Στην 1η και 2η παράγραφο χρησιμοποιεί την επίκληση στη λογική με παράθεση τεκμηρίων, όπως αποτελέσματα έρευνας - στατιστικά στοιχεία (20%, μια επιχείρηση αστυνομίας [...] ιερωμένο», «έρευνα που έγινε το 1989 [...] έχει απειληθεί με θάνα­το»).
Στην 4η παράγραφο χρησιμοποιεί την επίκληση στο συναίσθημα με ειρωνεία («Η βία αγγίζει άλλους [. . .] οθόνη της τηλεόρασης») και συναισθηματικά φορτισμέ­νες λέξεις, όπως: τρομάζουν, βιασμός, τρομοκρατία, βασανιστήρια.
Στην τελευταία παράγραφο χρησιμοποιεί την επίκληση στην αυθεντία, αναφερόμενος στον G.P.

Β4: Συνώνυμα
ανακαλύπτουμε:   διαπιστώνουμε, βρίσκουμε
περίεργο:                   παράξενο,
τρομάζουν:              φοβούνται
υφίστανται:              δέχονται, παθαίνουν
αποστροφή:             απέχθεια

Δεν υπάρχουν σχόλια: