Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Τεχνολογία


Τεχνολογία
Οι μαθητές σημειώνουν:
Η αναγκαιότητα της τεχνολογίας στη ζωή του ανθρώπου
 • Ανακούφιση ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • Ανάπτυξη εμπορίου
 • Ανάπτυξη επιστημονικών κλάδων
 • Ανάπτυξη τεχνών
 • Ασφάλεια και προστασία ανθρώπου
 • Βελτίωση βιοτικού επιπέδου
 • Βελτίωση εκπαιδευτικών μέσων
 • Βελτίωση συνθηκών εργασίας
 • Διευκόλυνση επικοινωνιών
 • Εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας
 • Ευκολία στις μετακινήσεις
 • Κάλυψη ανθρώπινων αναγκών (ενημέρωσης, διασκέδασης…)
Κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν από τη λανθασμένη χρήση ή την κατάχρηση της τεχνολογίας
 • Ανάπτυξη εικονικής πραγματικότητας….
 • Ανάπτυξη τεχνολογικού ρατσισμού
 • Αποξένωση ανθρώπων
 • Εκμετάλλευση ανθρώπων
 • Καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος
 • Κίνδυνοι για την προσωπική - ιδιωτική ζωή των ανθρώπων
 • Παθητικότητα - Απολιτικοποίηση
 • Πυρηνικός αφανισμός
 • Υπερβολική εξάρτηση του ανθρώπου από τεχνολογία

Δεν υπάρχουν σχόλια: