Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Αθλητισμός


Αθλητισμός
Φωτεινή Β. & Γεωργία Ζ.

Προσδιορισμός εννοιών
Αθλητισμός: η καταβολή προσπάθειας από τον άνθρωπο, ο αγώνας στο πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας με στόχο τη σωματική άσκηση, την ψυχοπνευματική καλλιέργεια και τη δημιουργική συνύπαρξη, συμφιλίωση ατόμων, ομάδων, λαών.
Άμιλλα: η τάση, ο αγώνας, για υπερτέρηση, η συνεχής πάλη για απόκτηση πρωτείων και κατάκτηση της επιτυχίας. Εκπορεύεται από την έμφυτη τάση του ανθρώπου για επικράτηση και επιβολή και καλλιεργείται στην κοινωνική ζωή.
Ευγενής άμιλλα: Η άμιλλα που έχει ως υπόβαθρο αγνές προθέσεις, τη χαρά του συναγωνισμού, την επιδίωξη της υπεροχής με θεμικούς και τίμιους τρόπους. Πρόκειται για άμιλλα που δεν ξεφεύγει από τα όρια της ευπρέπειας και του «ευ αγωνίζεσθαι».
Αθέμιτη άμιλλα: οδηγείται από ιδιοτελή κίνητρα όπως η πλεονεξία, ο φθόνος, η ματαιοδοξία και χρησιμοποιεί άνομα και ανήθικα μέσα για να επικρατήσει.

Κλασικό Αθλητικό Ιδεώδες
Το κλασικό αθλητικό ιδεώδες θεμελιώνεται στην:
 • αρχή της δημοκρατικότητας, της ισοτιμίας, της ηθικής
 • άμιλλα, την κοινωνική συνεργατικότητα, τη συντροφικότητα
 • αξία πρωτίστως της συμμετοχής
 • επιδίωξη της νίκης με θεμιτό τρόπο
 • ηθική επιβράβευση
 • καλλιέργεια φιλάθλου πνεύματος και όχι οπαδισμού και βίας
 • καλλιέργεια της πανανθρώπινης συναδέλφωσης και την επικράτηση της παγκόσμιας ειρήνης
Μορφές αθλητισμού
ατομικός ή ομαδικός
κλασικός (αγωνίσματα στίβου) ή μοντέρνος

Η προσφορά του αθλητισμού
I.                   στο άτομο

 • σωματική αναζωογόνηση, ευεξία, υγεία
 • ψυχική ωρίμανση (ο αγώνας ενθαρρύνει την υπομονή, την καρτερικότητα,
 • την επιμονή την αγωνιστικότητα, την πρωτοβουλία, την στοχοθεσία)
 • ανάπτυξη ψυχικών δυνάμεων (κέφι, ζωντάνια, αγωνιστικότητα, θάρρος)
 • προβληματισμός, κρίση, αντιληπτικότητα, σύνεση
 • αίσθημα συλλογικότητας, αξία συνεργασία, πειθαρχία σε κανόνες,
 • αυτοσυγκράτηση
 • εθισμός στην τίμια διεκδίκηση της νίκης, την ευγενή άμιλλα, την τιμιότητα, τη δικαιοσύνη
 • ηθικές αξίες και πανανθρώπινα ιδανικά

II.                στην κοινωνία
 • διαμορφώνει κοινωνική συνείδηση
 • εθίζει στο σεβασμό των κανόνων
 • ενισχύει την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων σε διεθνές επίπεδο, ευνοεί τη
 • συναδέλφωση των λαών, την αρμονική συμβίωση τον αλληλοσεβασμό
 • αποτελεί έναυσμα για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

Φαινόμενα εκφυλισμού του αθλητισμού
στυγνός επαγγελματισμός
εμπορευματοποίηση (διαφημίσεις, χορηγίες, ακριβά εισιτήρια)
πρωταθλητισμός (οξύνει τον ανταγωνισμό και ωθεί τους αθλητές στην χρήση αθέμιτων τρόπων κατάκτησης της νίκης)
κατασκευή από ελεγχόμενα Μ.Μ.Ε. παραγωγή αθλητικών ειδώλων
αμφίβολης ποιότητας
οπαδισμός, φανατισμός, μαζοποίηση και αποπροσανατολισμός των
φιλάθλων
εκδηλώσεις βίας και χουλιγκανισμού
το τοπικιστικό πνεύμα που εκφράζεται στον αθλητισμό διχάζει τους πολίτες μιας χώρας

Ποιοι μπορούν να συμβάλουν στην εξυγίανση του αθλητισμού
το άτομο: επανιεράρχηση των αξιών του σύγχρονου πολιτισμού ώστε να
απορρίψουμε το πνεύμα κερδοσκοπίας και να εξυγιάνουμε τον αθλητισμό
από οικονομικά συμφέροντα, πολιτικές σκοπιμότητες, κερδοσκοπικές
συναλλαγές.
η Παιδεία: παροχή ηθικής και ανθρωπιστικής παιδείας που μπορεί να μάθει στους νέους να πιστεύουν σε υψηλές αξίες και ιδεώδη, να είναι δημιουργικοί να προάγουν την αξιοπρέπεια, το σεβασμό, το ήθος
τα Μ.Μ.Ε: δεν πρέπει να δραματοποιούν πράξεις βίας αλλά να λειτουργούν με αντικειμενικότητα, να επιδοκιμάζουν αθλητές με ήθος και να καταδικάζουν αντιαθλητικές συμπεριφορές
οι φορείς του αθλητισμού αθλητές και παράγοντες: να αποβάλουν το στυγνό επαγγελματισμό και να αγωνίζονται υπεύθυνα και έντιμα
η πολιτεία: να θεσπίσει και να εφαρμόσει νόμους και αυστηρές ποινές σε
όσους προκαλούν φαινόμενα βίας και χουλιγκανισμού και σε όσους κάνουν χρήση αναβολικών, η υλικοτεχνική υποδομή, τα στάδια, τα αθλητικά κέντρα θα προωθήσουν το μαζικό αθλητισμό και θα ενισχύσουν τη βίωση των αθλητικών αξιών

Δεν υπάρχουν σχόλια: