Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Προσθήκη σελίδας στο ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για την ουσιαστικότερη παρακολούθηση
των μαθημάτων της Ν. Γλώσσας, 
προστέθηκε στο blog μια νέα σελίδα με τίτλο "Βιβλίο Ύλης 2016".
Η σελίδα σημειώνει βασικά σημεία των παραδόσεων που αναπτύχθηκαν στην τάξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: