Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Έκθεση: Ανεργία πτυχιούχων


Ι. Το θέμα:
Να αναπτύξετε (400 - 500 λέξεις) τις αιτίες του φαινομένου της ανεργίας των πτυχιούχων στη χώρα μας. Να έχετε υπόψη σας πως το κείμενο σας αποτελεί εισήγηση σε μια σχετική συζήτηση που διεξάγεται στο σχολείο σας.

ΙΙ. Αιτίες της ανεργίας των πτυχιούχων στη χώρα μας
Αιτίες (υπαρκτές ή ανύπαρκτες) που αναφέρουν οι μαθητές στα κείμενά τους

Α.α.
Αίτιο
Αρ. Μαθητών
1
Εκπαιδευτικό σύστημα ανεπαρκές - κακό
10
2
Εξειδίκευση μεγάλη – ανάγκες που δεν καλύπτονται
10
3
Κράτος – πολιτικό σύστημα (ρυθμίσεις, νοοτροπία)
8
4
Μεγάλος αριθμός πτυχιούχων
8
5
Τεχνολογίας ανάπτυξη
6
6
Μετανάστες (μεγάλος αριθμός)
5
7
Οικογένεια (οι απόψεις της)
5
8
Οικονομική κρίση – οικονομική ανέχεια
(μείωση διορισμών, απολύσεις, λιγότερες προλήψεις κλπ)

5
9
Επαγγέλματα κορεσμένα
4
10
Απουσία ουσιαστικής τεχνικής εκπαίδευσης
3
11
Επιλογή επαγγέλματος λανθασμένη
3
12
Κοινωνικές αντιλήψεις για τα  επαγγέλματα
3
13
Οι νέοι (εύκολο κέρδος, ανασφάλειες, απόψεις)
3
14
Υποβάθμιση ανθρωπιστικών σπουδών
3
15
Ανάγκες για μικρό αριθμό πτυχιούχων-εργαζομένων
2
16
Ανταγωνισμός μεγάλος
2
17
Αστυφιλία
2
18
Μ.Μ.Ε. (προβολή άσχετων προτύπων)
2
19
Παραγκωνισμός της επιστημονικής έρευνας
2
20
Πτυχιούχοι ξένων πανεπιστημίων προτιμούνται
2
21
Απουσία επαγγελματικής  εμπειρίας
1
22
Απουσία σεβασμού – αίσθησης προσφοράς
1
23
Εξειδίκευσης έλλειψη
1
24
Επαγγελματικές θέσεις που «κληρονομούνται»
1
25
Μείωση θέσεων εργασίας
1
26
Μεταφορά  εταιριών σε άλλες χώρες (επιδίωξη κέρδους)
1
27
Μη σύνδεση Α.Ε.Ι.  με αγορά εργασίας
1
28
Παραγκωνισμός επαγγελμάτων με προοπτικές
1
29
Πολυθεσία εργαζομένων
1
30
Ρατσισμός
1
31
Φτώχεια και οι ελλείψεις που προκαλεί
1

 ΙΙΙ. Οι βασικότερες αιτίες της ανεργίας των πτυχιούχων στη χώρα μας

  • Αναντιστοιχία  της εκπαίδευσης με τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες της Ελλάδας.
  • Το εκπαιδευτικό σύστημα υποβαθμίζει τους τεχνικοεπαγγελματικούς κλάδους και τη χειρωνακτική εργασία.
  • Η νοοτροπία της οικογένειας για τα επιστημονικά επαγγέλματα που προσφέρουν κοινωνική αναγνώριση και άνοδο.
  • Οι επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις για τα επαγγέλματα και την κοινωνική θέση.
  • Η αστυφιλία που προηγήθηκε συσσώρευσε πτυχιούχους στα αστικά κέντρα.
  • Οι δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στα μη «επιστημονικά» επαγγέλματα (εργοστάσια, οικοδομές κλπ.)
  • Η υπάρχουσα οικονομική κρίση
 
IV. Κείμενο μαθητή που γράφηκε στην τάξη. Δεν είναι το αρτιότερο, υπάρχουν αστοχίες και γι’ αυτό ακριβώς χρησιμοποιήθηκε ως άσκηση αξιολόγησης κατά τη διόρθωση (βλ. π.χ. την παράγραφο για τους μετανάστες που, τουλάχιστον μέχρι σήμερα στη χώρα μας, δεν αποτελούν αιτία ανεργίας των πτυχιούχων  ή την απουσία κάθε αναφοράς σε κοινωνικά και οικογενειακά στερεότυπα κλπ).

Αγαπητοί καθηγητές, γονείς και μαθητές,
ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η νέα γενιά είναι το πρόβλημα της ανεργίας. Έπειτα από χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης, κάνοντας θυσίες, κοπιάζοντας ο Έλληνας νέος δεν μπορεί να έχει ένα σίγουρο μέλλον. Η κοινωνία δε μπορεί να συνδράμει και η μάστιγα που ακούει στο όνομα ανεργία αυξάνεται συνεχώς με γοργούς ρυθμούς. Τι ευθύνεται όμως για το γεγονός ότι οδηγηθήκαμε σ’ αυτή την κατάσταση;
Αρχικά, ένα από τα βασικά αίτια του φαινομένου είναι ο μεγάλος αριθμός πτυχιούχων και αριστούχων που συνεχώς αυξάνεται. Για το γεγονός αυτό ευθύνη φέρει η ίδια η ελληνική κοινωνία η οποία έχει δημιουργήσει την αντίληψη ότι υπάρχουν κοινωνικά αποδεκτά και μη αποδεκτά επαγγέλματα. Έτσι έχει δημιουργηθεί μια τάση υπερτίμησης των «πνευματικών» επαγγελμάτων έναντι των χειρονακτικών. Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού υποψήφιου ανθρωπίνου εργασιακού δυναμικού σε ορισμένους μόνο εργασιακούς κλάδους, οι οποίοι υπόσχονται κοινωνική αναγνώριση και μεγάλες αμοιβές. Φυσικό επακόλουθο είναι να μην εξασφαλίζονται θέσεις εργασίας για όλους.
Ακολούθως, ένα ακόμη αξιοσημείωτο αίτιο του φαινομένου είναι το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σε μια εποχή οικονομικής κρίσης και το χρήμα δε ρέει στην αγορά. Άρα από τη στιγμή που οι εργοδότες δεν μπορούν να εξασφαλίσουν κέρδη και πολλές φορές ζημιώνονται, αναγκάζονται να μειώσουν τις εργασιακές θέσεις στις επιχειρήσεις τους, προσπαθώντας  να περιορίσουν τη ζημιά που βιώνουν οικονομικά. Παρόμοια είναι και η κατάσταση στο δημόσιο τομέα όπου το κράτος περικόπτει συνεχώς μισθούς. Από το γεγονός αυτό ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι εφικτό να γίνουν και νέες προσλήψεις.
Μια εξίσου σημαντική αιτία του φαινομένου της ανεργίας είναι το γεγονός ότι αρκετές εταιρίες και κυρίως βιομηχανίες στο βωμό του κέρδους αναζητούν εργασιακό ανθρώπινο δυναμικό σε χώρες που έχουν χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο και όπως είναι λογικό χαμηλότερους μισθούς. Έτσι τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα ρεύμα επιχειρηματιών οι οποίοι αναζητούν την τύχη τους στις χώρες των Βαλκανίων, ιδιαίτερα στη Βουλγαρία.
Τέλος,  μια σημαντική αιτία για τη διατήρηση του φαινομένου είναι η διαρκής αύξηση του αριθμού των οικονομικών μεταναστών που «μετακομίζουν» στην Ελλάδα από φτωχότερες χώρες κυρίως γειτονικές, αναζητώντας θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς.  Μάλιστα ιδιαίτερα από φτωχές Ευρωπαϊκές χώρες, πλέον επιτρέπεται η ελεύθερη μετανάστευση σε άλλες ευρωπαϊκές, γεγονός που τινάζει ακόμα πιο ψηλά τον αριθμό των μεταναστών. Έτσι όλοι αυτοί οι μετανάστες καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την  κατάσταση, από τη στιγμή κιόλας που δουλεύουν με μικρότερους μισθούς από αυτούς που διεκδικούν οι Έλληνες υποψήφιοι.
Συγκεφαλαιώνοντας, το φαινόμενο της ανεργίας αυξάνεται ραγδαία και δείχνει ανεξέλεγκτο. Έτσι όλοι οι φορείς, πολιτεία, κοινωνία, ακόμα και εμείς, ο καθένας ατομικά, πρέπει να συμβάλουμε ώστε να εξαλειφθεί  το φαινόμενο. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δε συμβεί, το μέλλον μας κρίνεται αρκετά δυσοίωνο. Όλοι μαζί, μαθητές, γονείς και καθηγητές πρέπει να αντιδράσουμε.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.                                                          (Λέξεις 457)

Δεν υπάρχουν σχόλια: