Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

Έκθεση: Ανθρώπινα δικαιώματα


 Ι. Το θέμα
Μπορεί τα ανθρώπινα δικαιώματα να έχουν και τυπικά κατοχυρωθεί απ' τη διεθνή κοινότητα, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρούνται σοβαρές παραβιάσεις. Να αναφερθείτε στις σημαντικότερες ανάμεσα τους, εστιάζο­ντας την προσοχή σας στις αναπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου. Υποθέ­στε ότι το κείμενο σας (500-600 λέξεις) θα δημοσιευτεί σε μια εφημερίδα της περιοχής σας.

ΙΙ. Οι μαθητές καταγράφουν τις παραβιάσεις των Α.Δ.:
 • από την ανάπτυξη της τεχνολογίας (κάμερες, internet, συσκευές καταγραφής, ΜΜΕ, κλπ)
 • από τις καταχρήσεις των πολιτικών
 • από τις πολιτικές – στρατιωτικές παρεμβάσεις των ισχυρών πχ. Αμερικής
 • περιορισμός - διώξεις με δικαιολογία την τρομοκρατία
 • στη λειτουργία των σωφρονιστικών ιδρυμάτων (σωματική – ψυχολογική βία)
 • στη προστασία της εργασίας (ανεργία, άστεγοι)
 • στη χρήση του διαδικτύου
 • στην αντιμετώπιση των μεταναστών (ρατσισμός, ξενοφοβεία)
 • στην παρεχόμενη εκπαίδευση (απουσία υποδομών, λειτουργικός αναλφαβητισμός)
 • στην προστασία του περιβάλλοντος (μόλυνση, καταπάτηση, καταστροφή)
 • στην προστασία των παιδιών (κακοποιήσεις, βιασμοί, παιδική πορνεία κλπ)
 • στον εργασιακό χώρο (γυναίκες, μετανάστες, παιδιά)
ΙΙΙ. Οι κίνδυνοι που απειλούν τα ανθρώπινα δικαιώματα
 •  η καλλιέργεια του ατομικισμού και του ωφελιμισμού
 • η επικράτηση της ασυδοσίας
 • η χρήση αθέμιτων μέσων για την προώθηση των προσωπικών συμφερόντων
 • η αναπαραγωγή μορφών κοινωνικής εκμετάλλευσης και αδικίας
 • η αποδυνάμωση του δημοκρατικού πολιτεύματος
 • η αδρανοποίηση των πολιτών
 • η ανάπτυξη νέων μορφών εξουσιαστικού ελέγχου (π.χ. ηλεκτρονική παρακολούθηση)
 • η περιστολή κοινωνικών, πολιτικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στο όνομα της δημόσιας ασφάλειας
 • η ιδεολογική χειραγώγηση και ο αδιόρατος έλεγχος που τα ΜΜΕ ασκούν στη σκέψη και στη συμπεριφορά των πολιτών
 
ΙV. Κείμενο μαθητή που γράφηκε στην τάξη. Δεν είναι το αρτιότερο, υπάρχουν αστοχίες και γι’ αυτό ακριβώς χρησιμοποιήθηκε ως άσκηση αξιολόγησης κατά τη διόρθωση

Ανθρώπινα δικαιώματα: Τυπική κατοχύρωση ή ουσιαστική εφαρμογή τους;

Διαβαίνοντας τον 21ο αιώνα όλοι γνωρίζουν την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις περισσότερες χώρες του πλανήτη, παρόλο που δυστυχώς καθημερινά εντοπίζεται η καταπάτησή τους όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και στα ανεπτυγμένα δυτικά κράτη.  Έτσι ο σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων είναι πλέον σχεδόν τυπική.
Οι αιτίες για την κατάσταση αυτή ποικίλουν, όμως ως κύρια αναδεικνύεται η τοποθέτηση του χρήματος στο κέντρο, επειδή έχει γίνει αυτοσκοπός των ανθρώπων που ασταμάτητα αγωνίζονται για να το πολλαπλασιάσουν. Αυτό ενισχύθηκε από τη βιομηχανική και τεχνολογική επανάσταση, οι οποίες ναι μεν έλυσαν κυριολεκτικά τα χέρια των ανθρώπων, αλλά και τους οδήγησαν σ’ ένα διαρκές παιχνίδι ενός σκληρού ανταγωνισμού. Έτσι «αξιοπρεπέστατοι» κύριοι που συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος της εξουσίας πάνω τους, καθημερινά καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο σε ατομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Είναι θλιβερό στην εποχή μας να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοια φαινόμενα. Γεγονός είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που στερούνται βασικά πράγματα, όπως την ελευθερία τους, στις πιο σημαντικές εκφράσεις της. Για παράδειγμα διάφοροι ηγέτες ή κάποιοι αυτοαποκαλούμενοι «προστάτες των λαών» και μαχητές υψηλών αξιών και ιδανικών, εκμεταλλεύονται το εργατικό δυναμικό, καταχρώνται την εξουσία τους και ουσιαστικά καταπατούν τη δημοκρατία, αφού επιβάλλουν τη θέλησή τους. Καθημερινά επίσης εξευτελίζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε πολλές περιοχές του πλανήτη και ασκείται μεγάλη ψυχολογική πίεση σε άτομα ή ομάδες που περιθωριοποιούνται λόγω διαφορετικότητας. Δε γίνεται να παραλειφθούν οι αμέτρητες διώξεις, συλλήψεις, κρατήσεις, η τρομοκρατία ή ακόμα και η παραβίαση της ατομικής περιουσίας που σημειώνονται συνεχώς.
Τα δικαιώματα των ανθρώπων δεν είναι μόνο ατομικά και  κοινωνικά, καθώς ο άνθρωπος ως κοινωνικό ον σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του λειτουργούσε και οργανώνονταν σαν σύνολο. Είναι εξωφρενικό, στις χώρες του λεγόμενου πολιτισμένου κόσμου, οι εταιρείες και τα «θηρία» της οικονομίας να καταστρέφουν μέρα με τη μέρα το φυσικό περιβάλλον και οι άνθρωποι να μη μπορούν να πιουν καθαρό νερό, να μην υπάρχει καθαρός αέρας, να στερούν γενικά από τον άνθρωπο τη φύση, με συνέπειες σοβαρές, κυρίως για την υγεία του. Παιδιά και ενήλικες να στερούνται την παιδεία, την υγεία και να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες φτώχειας, ενώ μόλις ένα μικρό ποσοστό του συνολικού πλούτου θα επαρκούσε για την εξασφάλιση ενός κομματιού ψωμιού, σύμφωνα με έρευνες του ΟΗΕ. Επιπροσθέτως, σχεδόν αδιανόητο είναι να υπάρχει παιδική εργασιακή εκμετάλλευση, αλλά και εμπόριο ανθρώπων και κυρίως παιδιών.
Συνοψίζοντας, έχουν περάσει σχεδόν 60 χρόνια από τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όμως η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα καθώς εφαρμόζονται μόνο τυπικά. Επίσης, σημαντικό είναι ο καθένας να πλαισιώνεται από μια ανθρωπιστική παιδεία η οποία θα τον οδηγεί στην αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι το κέντρο όλων, έχει δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις που σταματούν εκεί που αρχίζουν του άλλου.  [Λέξεις 444]


V. Προτεινόμενη  δομή μιας ανάπτυξης. [Για έκτακτες περιπτώσεις]
·         1. Πρόλογος
Η διαπίστωση του προβλήματος σήμερα, αν και υπάρχει πια θεσμοθετημένη κατοχύρωση των Α.Δ.

·         2. Το Κύριο Μέρος
Αναφορά γενικά σε περιπτώσεις Α.Δ. σήμερα. Το ιδιαίτερο και λυπηρότερο είναι πως καταπατώνται και σε χώρες του δυτικού «πολιτισμένου» χώρου.
Περιπτώσεις καταπάτησης Α.Δ. σε δυτικές χώρες (ανάπτυξη 3-4 παραγράφων)

·        3.  Επίλογος
Η ανάγκη συμβολής του ατόμου για την υπεράσπιση των Α.Δ.    ή
Η κατανόηση του προβλήματος μπορεί να είναι η απαρχή της υπέρβασής του ή
Δεν αρκούν οι Διακηρύξεις και οι φορείς αλλά…

Δεν υπάρχουν σχόλια: