Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Χαρακτηριστικά επιστημονικού λόγου


Τα κυριότερα γνωρίσματα του επιστημονικού λόγου είναι:
  •  η χρήση ειδικού επιστημονικού λεξιλογίου
  • προσεκτική τεκμηρίωση μιας άποψης με έγκυρα επιστημονικά δεδομένα.
  • κριτική στάση απέναντι στη βιβλιογραφία, επιδίωξη της αντικειμενικότητας.
  • σαφήνεια και ακρίβεια στη διατύπωση.
  • αυστηρή λογική οργάνωση του κειμένου.
  • οι αξιολογικές κρίσεις και τα τεκμήρια είναι ευδιάκριτα.
  • επίκληση στη λογική

Δεν υπάρχουν σχόλια: